ИГРИЩА

Закрит терен

Разгледай

...

Открит терен

Разгледай

...

Горски терен

Разгледай

...

Терен по ваш изборт

Разгледай

...Галерия

Закрит терен

ОТКРИТ ТЕРЕН - ЛЮЛИН

Горски терен

ДЕТСКИ ПЕЙНТБОЛ

ТИЙМ БИЛДИНГ

Други

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИНТИКонтакти

"Пейнтбол София"

Телефони: 

0898 /412 433

0878 /412 433 

Моля , обаждайте се  в интервала 10:00 - 19:00

Пейтбол игри се организират с предварителна резервация и капариране на събитие. 

Виж общи условия и промоции : тук

 

ЛИЦА ПОД 18г.  НЕ СЕ ДОПУСКАТ БЕЗ ПЪЛНОЛЕТЕН ПРИДРУЖИТЕЛ !

Всички предлагани услуги , имат застраховка към ЗК "Групама".

Email:[email protected]

Адрес:бул. "Никола Петков 67" - Закрито игрище

Адрес:бул."Джавахарлал Неру 30" - Открито игрище

 

 

 Проект: BG16RFOP002-2.073-23280

 

Проект: BG16RFOP002-2.073-23280

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на Дженков ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Дженков ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 7 000 лева, от които 5 950 лева европейско финансиране и 1 050 лева национално финансиране.

Бенефициент: Дженков ЕООД
Административен адрес: София, ж.к. "Люлин", бл. 435, вх. Б
ЕИК: 175156904

Процент на съфинансиране: 0 %
Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

Дата на стартиране: 29.09.2020г.
Дата на приключване: 29.12.2020г.