ИГРИЩА

Закрит терен

Разгледай

...

Горски терен

Разгледай

...

Терен по ваш изборт

Разгледай

...

Открит терен

Разгледай

...Галерия

Закрит терен

Горски терен

ДЕТСКИ ПЕЙНТБОЛ

ТИЙМ БИЛДИНГ

Други

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИНТИКонтакти

"Пейнтбол София"

Телефони: 

0898 /412 433

0878 /412 433 

Моля , обаждайте се  в интервала 10:00 - 19:00

Пейтбол игри се организират с предварителна резервация и капариране на събитие. 

Виж общи условия и промоции : тук

 

ЛИЦА ПОД 18г.  НЕ СЕ ДОПУСКАТ БЕЗ ПЪЛНОЛЕТЕН ПРИДРУЖИТЕЛ !

Всички предлагани услуги , имат застраховка към ЗК "Групама".

Email:[email protected]

Адрес: бул. "Никола Петков 67" - Закрито игрище

Адрес: бул. "Джавахарлал Неру 30 " - Открито игрище

 

 

 

 Проект: BG16RFOP002-2.073-23280

 

Проект: BG16RFOP002-2.073-23280

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на Дженков ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Дженков ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 7 000 лева, от които 5 950 лева европейско финансиране и 1 050 лева национално финансиране.

Бенефициент: Дженков ЕООД
Административен адрес: София, ж.к. "Люлин", бл. 435, вх. Б
ЕИК: 175156904

Процент на съфинансиране: 0 %
Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

Дата на стартиране: 29.09.2020г.
Дата на приключване: 29.12.2020г.